Prelínací Banner eshopu Prelínací Banner eshopu
Doprava ZDARMA pri nákupe nad 100 Eur  
HĽADAJTE PODĽA TYPU AUTA
Značka:

Model:

Mesiac / rok výroby:
/
Partneri

Primacy 3

logo Michelin

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s § 19 zákona č. 182018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákona“) prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie, dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúva


Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Unio Solutions, s. r. o., Sládkovičova 167/13, Žilina 010 01, IČO: 36 435 732

Kontakt: gdpr@unio.sk

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje :

Účelom spracovávania osobných údajov je: Objednanie tovaru v e-shope, dodanie tovaru a fakturácie dotknutých osôb – klientov  pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov.


Spôsob spracovávania osobných údajov:

Automatizované spracovanie osobných údajov: web stránky prevádzkovateľa

Poloautomatizované spracovanie osobných údajov (MS OFFICE)

Neautomatizované spracovanie osobných údajov: objednávky, zmluvy, zoznamy, kontaktné údaje, iná dokumentácia


Právny základ: Súhlas dotknutej osoby, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

ako aj Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

§ 13 odstavec 1, písmeno b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Dotknuté osoby:  klienti prevádzkovateľa


Zoznam osobných údajov: Titul pred, Titul za, Meno, Priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu, E-mail, Dátum registrácie, dodaný tovar, dátum dodaného tovaru


Doba uchovávania osobných údajov alebo kritéria na jej určenie sú uvedené v Lehotách na likvidáciu osobných údajov.

Dotknutá osoba na právo: na zákonné spracovávanie osobných údajov podľa § 13 zákona, na prístup podľa § 21 zákona, na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, na výmaz podľa     § 23 zákona, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 zákona, na prenos osobných údajov podľa §26 zákona, na namietanie spracúvania osobných údajov podľa § 27 zákona rovnako ako práva podľa § 19 ods. 2 zákona:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ako bol súhlas podľa zákona potrebný),
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
  • na informáciu, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom  či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
Košík
Počet kusov : 0
Počet položiek : 0

Suma:
EUR : 0,00 s DPH
Kde je lepšia cena?
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.
Odber noviniek na e-mail
Vaša emailová adresa:
Kontrolný kód:
code
Partneri:  rezervačný systém  objednávkový systém  zimné pneu  zimné pneumatiky  najlacnejšie pneu  najlacnejšie pneumatiky  muskarenie  vedenie účtovníctva  daňové poradenstvo  fakturácia  faktura online  dochádzkový systém  evidencia dochádzky  na bicykel  shimano  CRM systém  CRM  programovanie